Statutární město Třinec

Projekty 2022

Výše schválené podpory: 120 000 Kč

Realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022

Cíle projektu: Zajištění komplexních služeb pro rodiny s dětmi prostřednictvím realizace návazných služeb (mediace, terapie, asistovaný kontakt/předávání, etopedická péče).

Výše schválené podpory: 240 000 Kč

Realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022

Cíle projektu: Rodiče mají náhled na současnou situaci v jejich rodině, orientují se v ní, jsou informováni o možnostech řešení • Rodiče se dokáží domluvit na základních záležitostech týkajících se dítěte • Rodiče mají fungující vztahy s dítětem i po rozvodu/rozchodu • Rodiče jsou vnímaví k potřebám svých dětí a umí je přiměřeně naplňovat • Dítě má dostatečnou podporu k porozumění a zvládnutí obtížné rodinné situace • Rodiče mají dostatečné informace k pochopení své rodičovské role, rodičovských práv a povinností

Projekty 2021

Výše schválené podpory: 120 000 Kč

Realizace: 1.1.2021 – 31.12.2021

Cíle projektu: Zajištění komplexních služeb pro rodiny s dětmi prostřednictvím realizace návazných služeb (mediace, terapie, asistovaný kontakt/předávání, etopedická péče).

Výše schválené podpory: 240 000 Kč

Realizace: 1.1.2021 – 31.12.2021

Cíle projektu: 

 Rodiče mají náhled na současnou situaci v jejich rodině, orientují se v ní, jsou informováni o možnostech řešení • Rodiče se dokáží domluvit na základních záležitostech týkajících se dítěte • Rodiče mají fungující vztahy s dítětem i po rozvodu/rozchodu • Rodiče jsou vnímaví k potřebám svých dětí a umí je přiměřeně naplňovat • Dítě má dostatečnou podporu k porozumění a zvládnutí obtížné rodinné situace • Rodiče mají dostatečné informace k pochopení své rodičovské role, rodičovských práv a povinností

Projekty 2020

Výše schválené podpory: 206 000 Kč

Realizace: 1.1.2020 – 31.12.2020

Aktivity na podporu rodiny:
– práce s rodiči v rozvodu/rozchodu
– práce s dítětem v rozvodu/rozchodu
– asistované předávání/asistovaný kontakt

Výše schválené podpory: 38 000 Kč

Realizace: 1.1.2020 – 31.12.2020

Cíl: Rodiče lépe zvládnou zátěžové/krizové situace v rodině – prevence vzniku ohrožení / dysfunkčnost / nestability rodin.

 

Výše schválené podpory: 120 000 Kč

Realizace: 1.1.2020 – 31.12.2020

Cíl projektu: Financování nové sociální služby – odborné sociální poradenství v rámci Poradny pro rodiny s dětmi Sluníčko v Třinci.

Projekty 2019

Výše schválené podpory: 165 000 Kč

Realizace: 1.1.2019 – 31.12.2019

Cíle projektu: Hlavním cílem je komplexní podpora rodin na pobočce poradny v Třinci.