Statutární město Karviná

Projekty 2019

Výše schválené podpory: 334 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2019

Cílem nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je zajistit pro neorganizované děti ve věku od 6 do 15 let bezpečný a přátelský prostor, ve kterém budou pracovat na svém osobnostním rozvoji, fyzickém i duševním zdraví a smysluplně zde trávit volný čas.

Výše schválené podpory: 132 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2019

Hlavním cílem projektu je pomoci rodinám překonat vleklé problémy spojené s rozchodem/rozchodem. Během této situace hájit práva dítěte a umožnit mu kontakt s oběma rodiči. Nastavit v rodinách a rodinných vztazích stabilitu, tak aby bylo zajištěno zdravé výchovné prostředí pro děti. Projekt se zaměřuje na komplexní podporu rodinám při řešení obtížné životní situace, tak aby byla zajištěna prevence vzniku dysfunkce v rodinách.

Projekty 2018

Výše schválené podpory: 170 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2018

Hlavním cílem je zajistit pro 350 neorganizovaných dětí ve věku od 6 do 15 let během realizace projektu bezpečný a přátelský prostor, ve kterém budou pracovat na svém osobnostním rozvoji, fyzickém i duševním zdraví a smysluplně zde trávit volný čas.

Výše schválené podpory: 117 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2018

Cílem projektu je pomoc rodinám v rozchodu/rozvodu, náhradním rodinám a rodinám v evidenci OSPOD při řešení obtížné životní situace, nalezení stability v rodinných vztazích a zajištění vhodného výchovného prostředí pro děti.

Výše schválené podpory: 150 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2018

Dofinancování odborného poradenství pro rodiny s dětmi.

Výše schválené podpory: 50 000 Kč

Realizace: červen – prosinec 2018

Cílem projektu je rozšíření prostor a jejich vybavení s cílem zajistit klientům poradny bezpečný a neformální prostor během poskytovaného poradenství.

Výše schválené podpory: 30 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2018

Projektem usilujeme o poskytování široké nabídky aktivit pro rodiny s dětmi z Karviné a okolí a organizujeme akce, které jsou ve srovnání nabídky jiných organizací ojedinělé.

Smyslem pořádaných akcí je posilování role rodiny, smysluplné trávení volného času rodičů s dětmi, rozšíření kulturní nabídky města Karviné a rozvoj kulturního dění ve městě Karviná.

Projekty 2017

Výše schválené podpory: 170 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2017

Cílem je poskytnout neorganizovaným dětem možnost bezpečného a smysluplného trávení volného času s ohledem na komplexní rozvoj dítěte a upevňovat základní lidské hodnoty. Zároveň zajistit co největší dostupnost.

Výše schválené podpory: 117 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2017

Cílem projektu je pomoc rodinám v nalezení nové stability a zajištění tak vhodného výchovného prostředí pro dítě / děti.

Výše schválené podpory: 15 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2017

 

Cílem je realizace veřejných, kulturních a společenských akcí primárně zaměřených na rodiny s dětmi, ale také na širokou veřejnost. Většina akcí má již svou tradici a zaujala své pevné místo mezi akcemi, se kterými obyvatelé Karviné již počítají.