2019

Výše schválené podpory: 20 000 Kč

Realizace: červen – prosinec 2019

Hlavním cílem projektu je vybavení terapeutické herny pro děti pomůckami, díky nimž mohou komunikovat o situacích, pro něž těžko hledají slova.

2018

Výše schválené podpory: 50 000 Kč

Realizace: srpen – prosinec 2018

Pokračování úspěšného projektu Sluníčková zahrada.

2017

Výše schválené podpory: 75 000 Kč

Realizace: září – prosinec 2017

Cílem projektu je vytváření komunity rodin s dětmi, se kterou budeme pracovat na posílení funkce rodiny a rodinných vztahů. Podpoříme sounáležitost rodin, aktivní trávení volného času. Prostřednictvím společných akcí budeme pracovat na obnově rodinných tradic. Povedeme děti k respektu k přírodě, odpovědnosti a environmentální výchově.