Nadační fond Residomo

Projekty 2020

Výše schválené podpory: 20 000 Kč

Realizace: 1.1.2020 – 31.12.2020

Cíle projektu: Projekt obnovy a zařazování stále nových prvků do zahrady je pro nás dlouhodobým cílem. Usilujeme o vytvoření kreativního a zároveň vzdělávacího prostoru, ve kterém si hlavně děti vybudují zážitkovou formou vztah k přírodě.

Projekty 2019

Výše schválené podpory: 20 000 Kč

Realizace: červen – prosinec 2019

Hlavním cílem projektu je vybavení terapeutické herny pro děti pomůckami, díky nimž mohou komunikovat o situacích, pro něž těžko hledají slova.

Projekty 2018

Výše schválené podpory: 50 000 Kč

Realizace: srpen – prosinec 2018

Pokračování úspěšného projektu Sluníčková zahrada.

Projekty 2017

Výše schválené podpory: 75 000 Kč

Realizace: září – prosinec 2017

Cílem projektu je vytváření komunity rodin s dětmi, se kterou budeme pracovat na posílení funkce rodiny a rodinných vztahů. Podpoříme sounáležitost rodin, aktivní trávení volného času. Prostřednictvím společných akcí budeme pracovat na obnově rodinných tradic. Povedeme děti k respektu k přírodě, odpovědnosti a environmentální výchově.