Výchova dítěte v pěstounské péči se výrazně liší od výchovy vlastních dětí, proto jsem ráda za pomoc a podporu, kterou nám klíčová pracovnice poskytuje. Nejsme na to sami.