Pěstounství je pro mne jako generálka rodičovství.