Název projektu:

NZDM Bublina 2020

Výše schválené podpory: 334 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2020

Cílem nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je zajistit pro neorganizované děti ve věku od 6 do 15 let bezpečný a přátelský prostor, ve kterém budou pracovat na svém osobnostním rozvoji, fyzickém
i duševním zdraví a smysluplně zde trávit volný čas.

Název projektu:

Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko 2020

Výše schválené podpory: 120 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2020

Hlavním cílem projektu je pomoci rodinám překonat vleklé problémy spojené
s rozchodem/rozchodem. Během této situace hájit práva dítěte a umožnit mu kontakt s oběma rodiči. Nastavit v rodinách a rodinných vztazích stabilitu, tak aby bylo zajištěno zdravé výchovné prostředí pro děti. Projekt se zaměřuje na komplexní podporu rodinám při řešení obtížné životní situace, tak aby byla zajištěna prevence vzniku dysfunkce v rodinách.

Název projektu:

DOUČOVÁNÍ pro 20 děti vyrůstající v náhradní rodinné péči

Výše schválené podpory: 30 000 Kč

Realizace: listopad 2019 – říjen 2020

Hlavním cílem je pomoc dětem v náhradní rodinné péči při přípravě do školy. 

Název projektu:

DOUČOVÁNÍ pro děti z pěstounských rodin

Výše schválené podpory: 30 000 Kč

Realizace: listopad 2020 – říjen 2021

Hlavním cílem je pomoc dětem v náhradní rodinné péči při přípravě do školy. 

Název projektu:

Děti v hlavní roli 2

Výše schválené podpory: 280 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2020

Projekt navazuje na předchozí úspěšný projekt Děti v hlavní roli. Hlavním cílem projektu je komplexní podpora ohrožených rodin a zajištění práva dítěte poznat své rodiče a být jimi vychováván.

Název projektu:

Komplexní práce s rodinami procházející rozvodem/rozchodem v Třinci 2020

Výše schválené podpory: 206 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2020

Hlavním cílem je komplexní podpora rodin na pobočce poradny v Třinci.

Název projektu:

Podpora asistovaných kontaktů ve Sluníčku 2020

Výše schválené podpory: 38 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2020

Hlavním cílem projektu je podpora dětí a rodičů v navázání či obnově vztahů v prostředí bezpečném pro dítě.   

Název projektu:

Sluníčková zahrada III.

Výše schválené podpory: 20 000 Kč

Realizace: červenec – říjen 2020

Hlavním cílem projektu je dovybavení zahrady novými prvky, které pomohou vytvořit kreativní
a zároveň vzdělávací prostor ve kterém si hlavně děti vybudují zážitkovou formou vztah k přírodě.

Název projektu:

Centrum pro rodiny Sluníčko preventivní aktivity – Karviná 2020

Výše schválené podpory: 274 705 Kč

Realizace: leden – prosinec 2020

Cílem projektu je ucelená nabídka aktivit, návazných služeb pro ohrožené děti a rodiny, s cílem prevence, zlepšení kompetencí dětí, stabilizace rodinných vztahů po rozvodu/rozchodu a zvýšení rodičovských kompetencí.

Název projektu:

Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti SPOD

Výše schválené podpory: 300 522 Kč

Realizace: leden – prosinec 2020

Hlavním cílem je prevence vzniku problémů v rodině, řešení problémových situací a rozvoj spolupráce s OSPOD s cílem společného řešení situací konkrétních rodin.

Název projektu:

Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko preventivní aktivity – Třinec 2020

Výše schválené podpory: 132 762 Kč

Realizace: leden – prosinec 2020

Cílem projektu je komplexní podpora návazných služeb pro ohrožené děti a rodiny, s cílem prevence, zlepšení kompetencí dětí, stabilizace rodinných vztahů po rozvodu/rozchodu a zvýšení rodičovských kompetencí.

Název projektu:

Klub plný života v NZDM Bublina 2019

Výše schválené podpory: 140 000 Kč

Realizace: červenec 2019 – červen 2020

Hlavním cílem je podpora pravidelných aktivit, které dětem umožňují smysluplné trávení volného času.

 

Název projektu:

Klub plný života s NZDM Bublina 2020 

Výše schválené podpory: 50 000 Kč

Realizace: červenec 2020 – prosinec 2020

Hlavním cílem projektu je zajistit pro děti ve věku 6-15 let bezpečný a přátelský prostor, ve kterém budou pracovat na svém osobnostním rozvoji, fyzickém i duševním zdraví. Plánovanými aktivitami chceme docílit, aby děti trávily svůj volný čas efektivně, pracovaly na svém osobnostním rozvoji i talentu. Byly schopny přijmout odpovědnost sami za sebe a své činy, které budou formulovat jejich budoucí život v dospělosti. Naučit je respektovat přírodu, přirozeně a nenásilně ji využívat. 

 

Název projektu:

Když láska bolí

Výše schválené podpory: 100 000 Kč

Realizace: květen 2019 – duben 2020

Hlavním cílem je pomoc rodinám a dětem lépe zvládnout období rozvodu nebo rozchodu rodičů se zaměřením na rodiny, kde probíhá domácí násilí.

 

Název projektu:

Rozvodem to nekončí II. 2020

Výše schválené podpory: 122 500 Kč

Realizace: květen 2020 – duben 2021

Projektem navazujeme na předchozí projekty Nadace OKD, ve kterých jsme se věnovali práci s rodinami v rozvodu/rozchodu. Hlavním cílem projektu je poskytnout rodinám komplexní odbornou pomoc.

Název projektu:

NZDM Bublina 2020

Výše schválené podpory: 982 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2020 

Zajištění financování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

 

Název projektu:

Zvýšení kvality sociálních služeb NZDM Bublina 2020

Výše schválené podpory: 173 800 Kč

Realizace: leden – prosinec 2020

Cílem projektu je realizace nákupu vybavení a služeb (opravy a udržování), které jsou zaměřeny v první řadě na klienty a k zajištění základních činností poskytovaných služeb.

 

Název projektu:

Asistované kontakty ve Sluníčku – Třinec 2020

Výše schválené podpory: 150 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2020

Hlavním cílem projektu je podpora dětí a rodičů z Třince a okolí v navázání či obnově vztahů v prostředí bezpečném pro dítě.

 

Název projektu:

Asistované kontakty ve Sluníčku – Karviná 2020

Výše schválené podpory: 150 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2020

Hlavním cílem projektu je podpora dětí a rodičů z Karviné a okolí v navázání či obnově vztahů v prostředí bezpečném pro dítě.

OPZ

Název projektu:

Sluníčková Montessori dětská skupina v Karviné

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008244

Výše schválené podpory: 2 462 400 Kč

Realizace: srpen 2018 – červenec 2020

Pokračování projektu, jehož cílem je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen/rodičů s malými dětmi.

 

Název projektu:

Sluníčková Montessori dětská skupina v Karviné

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016464

Výše schválené podpory: 4 302 360 Kč

Realizace: srpen 2020 – leden 2022

Pokračování projektu, jehož cílem je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen/rodičů s malými dětmi.

Nadační fond Albert

Název projektu:

Dětství nemusí být nuda!

Výše schválené podpory: 40 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2020

Cílem projektu je celoročně podporovat děti, které to mají v životě těžké prostřednictvím zajímavých aktivit zaměřených na různé typy sportů a rozvoj tvořivosti a spolupráce při deskových hrách.

FÓRUM DÁRCŮ, z.s. – ČSOB pomáhá regionům

Název projektu:

Herna s vůní dřeva

Výše schválené podpory: 31 439 Kč

Realizace: srpen 2020 – červenec 2021

Cílem projektu je přispět k vybavení prostor dřevěnými hračkami, které jsou pro děti zdrojem nejrůznějších podnětů a podpoří jejich fantazii, kreativitu a kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí.

Projekty v roce 2020