Název projektu: Děti v hlavní roli 3

Výše schválené podpory: 230 000 Kč

Realizace: 1.1.2021 – 31.12.2021

Aktivity: Doprovázení ohrožených rodin

 • Odborná pomoc s cílem posílit vztahy v rodině

 • Přímá práce s dětmi

 

Název projektu: Doučování dětí z pěstounských rodin

Výše schválené podpory: 30 000 Kč

Realizace: 1.11.2020 – 31.10.2021

Aktivity:Doučování dětí z pěstounských rodin v domácnosti, organizaci či on-line

 • Koordinace a vyhodnocování služby doučování

Název projektu: Rozvodem to nekončí II. 2020 

Výše schválené podpory: 122 500 Kč

Realizace: 1.5.2020 – 30.4.2021

Aktivity: Diagnostika/anamnéza

 

 • Poradenství

 • Mediace

 • Asistované kontakty, asistovaná předávání

 • Rodinná terapie, terapie dítěte

Název projektu: Sluníčková Montessori dětská skupina v Karviné

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016464

Výše schválené podpory: 4 302 360 Kč

Realizace: 1.8.2020 – 31.1.2022

Aktivity: Provoz dětské skupiny a její rozšíření s cílem zlepšit podmínky pro zaměstnanost žen/rodičů s malými dětmi

Název projektu: Dětství nemusí být nuda!

Výše schválené podpory: 40 000 Kč

Realizace: 1.1.2020 – 30.6.2021 (prodlouženo)

Aktivity: Nákup vybavení potřebného k realizaci aktivit

Název projektu: Zvýšení kvality pomoci rodinám v rozvodu

Výše schválené podpory: 80 000 Kč

Realizace: 1.1.2021 – 8.10.2021

Aktivity: Odborné konzultace ke standardům kvality

 

 • Školení Public Relations

 • Mentoring

 • Školení Cochemské praxe

Název projektu: Profesionalizace CPR Sluníčko

Výše schválené podpory: 230 000 Kč

Realizace: 1.1.2021 – 31.3.2022

Aktivity:Tvorba strategického plánu

 

 • Tvorba fundraisingového plánu

Historie projektů

NF Albert
csob_logo