Název projektu: Nejsem (na to) sám

Výše schválené podpory: 30 000 Kč

Realizace: 1.11.2022 – 31.10.2023

Anotace/Cíle projektu: Projekt se zaměřuje na děti v pěstounské péči, které se potýkají s problémy ve škole, ať už se špatným prospěchem, nedostatkem motivace či vyloučením z kolektivu. Je to dáno zkušenostmi a zážitky, které si nesou z raného dětství. Právě vztahy s vrstevníky a přirozeným sociálním prostředím dítěte jsou přitom pro jeho zdravý vývoj klíčové. V rámci projektu chceme dětem vyrůstajícím v NRP poskytnout službu doučování a umožnit jim trávit volný čas mezi vrstevníky. 

Název projektu: Děti v hlavní roli

Výše schválené podpory: 80 000 Kč

Realizace: 1.5.2022 – 30.4.2023

Anotace/Cíle projektu: Cílem projektu je zlepšení kvality života rodin prostřednictvím zvýšení informovanosti o traumatických jevech, reakcích na trauma a dále přímá práce s rodinami zatíženými traumatickými událostmi:

 • zvýšíme povědomí o problematice traumatu a významu podpory rodiče po prožitém traumatu dítěte, 
 • v rámci poradny pro rodiny s dětmi vznikne místnost vybavená pro práci s dětmi, 
 • rodiče účastnící se projektu budou znát možnosti, jak děti po zátěžové situaci podpořit, 
 • přímou prací s rodinami, které zažily náročné situace, zlepšíme kvalitu jejich života.  

 


Název projektu: Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko v Třinci – návazné aktivity

Výše schválené podpory: 170 000 Kč

Realizace: 1.1.2023 – 31.12.2023

Anotace/Cíle projektu: Zajištění komplexních služeb pro rodiny s dětmi prostřednictvím realizace návazných služeb (mediace, terapie, asistovaný kontakt/předávání, etopedická péče).

Název projektu: Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko

Výše schválené podpory: 330 000 Kč

Realizace: 1.1.2023 – 31.12.2023

Anotace/Cíle projektu: Projekt směřuje k následujícímu stavu: 

 • Rodiče mají náhled na současnou situaci v jejich rodině, orientují se v ní, jsou informováni o možnostech řešení
 • Rodiče se dokáží domluvit na základních záležitostech týkajících se dítěte
 • Rodiče mají fungující vztahy s dítětem i po rozvodu/rozchodu
 • Rodiče jsou vnímavý k potřebám svých dětí a umí je přiměřeně naplňovat
 • Dítě má dostatečnou podporu k porozumění a zvládnutí obtížné rodinné situace
 • Rodiče mají dostatečné informace k pochopení své rodičovské role, rodičovských práv a povinností

Název projektu: Profesionalizace CPR Sluníčko

Výše schválené podpory: 102 000 Kč

Realizace: 1.1.2021 – 31.3.2022

Anotace/Cíle projektu: Cílem projektu je za pomoci externisty vyhodnotit současný stav, ve kterém se  organizace nachází, a nasměrovat strategii, která pomůže organizaci stabilizovat. Výstupem projektu je strategický plán organizace na období 3 let a fundraisingový plán organizace. 

Název projektu: Hledá se pěstoun, zn. SPĚCHÁ

Výše schválené podpory: 91 100 Kč

Realizace: 1.1.2023 – 31.12.2023

Anotace/Cíle projektu: Propagace pěstounské péče, šíření povědomí o náhradní rodinné péči u široké veřejnosti a budování/posilování pozitivního vnímání pěstounů. Aktivity budou realizovány v souladu s kampaní Dejme dětem rodinu, kdy jsme aktivními členy pracovní skupiny.

Název projektu:Podpora ohrožených dětí a jejich rodin

Výše schválené podpory: 200 000 Kč

Realizace: 1.1.2023 – 31.12.2023

Anotace/Cíle projektu:  Zajištění odborných služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny v Karviné a Třinci – asistované kontakty/ předávání, terapie dětí a etopedické poradenství. Aktivity projektu budou realizovány ve spolupráci OSPODY a jsou v souladu se komunitními plány.

Název projektu: Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko v Karviné

Výše schválené podpory: 841 000 Kč

Realizace: 1.1.2023 – 31.12.2023

Anotace/Cíle projektu: 
• Rodiče mají náhled na současnou situaci v jejich rodině, orientují se v ní, jsou informováni o
možnostech řešení
• Rodiče se dokáží domluvit na základních záležitostech týkajících se dítěte
• Rodiče mají fungující vztahy s dítětem i po rozvodu/rozchodu
• Rodiče jsou vnímaví k potřebám svých dětí a umí je přiměřeně naplňovat
• Dítě má dostatečnou podporu k porozumění a zvládnutí obtížné rodinné situace
• Rodiče mají dostatečné informace k pochopení své rodičovské role, rodičovských práv a povinností

Název projektu: Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko v Třinci

Výše schválené podpory: 830 000 Kč

Realizace: 1.1.2023 – 31.12.2023

Anotace/Cíle projektu: 
• Rodiče mají náhled na současnou situaci v jejich rodině, orientují se v ní, jsou informováni o
možnostech řešení
• Rodiče se dokáží domluvit na základních záležitostech týkajících se dítěte
• Rodiče mají fungující vztahy s dítětem i po rozvodu/rozchodu
• Rodiče jsou vnímaví k potřebám svých dětí a umí je přiměřeně naplňovat
• Dítě má dostatečnou podporu k porozumění a zvládnutí obtížné rodinné situace
• Rodiče mají dostatečné informace k pochopení své rodičovské role, rodičovských práv a povinností

Název projektu: Návazné služby pro zajištění komplexní práce s rodinami

Výše schválené podpory: 832 274 Kč

Realizace: 1.1.2023 – 31.12.2023

Anotace/Cíle projektu: Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko v Karviné a Třinci zajistí rodinám KOMPLEXNÍ a STABILNÍ podporu zaměřenou na zprostředkování odborných služeb, které jsou na území Karviné a Třince ojedinělé.
Vyřešením rodinných konfliktů zkvalitníme rodinné vztahy a předejdeme ohrožení, do kterého by se neřešením problému mohly dostat.

Název projektu: Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko v Karviné 2023

Výše schválené podpory: 320 000 Kč

Realizace: 1.1.2023 – 31.12.2023

Anotace/Cíle projektu: 
Cílem projektu za zajištění stabilního poskytování služeb odborného sociálního poradenství pro rodiny s dětmi.
Posláním Poradny pro rodiny s dětmi Sluníčko je poskytnout poradenství, podporu a odbornou pomoc rodinám s dětmi tak, aby se v rodinách podpořilo stabilní a podnětné rodinné prostředí s fungujícími vztahy. Jedná se o registrovanou sociální službu.

Název projektu: Děti v hlavní roli

Výše schválené podpory: 30 000 Kč

Realizace: 1.1.2023 – 31.12.2023

Anotace/Cíle projektu: 
Cílem projektu je pomoc rodinám prostřednictvím návazných služeb odborného sociálního poradenství, které je poskytováno v rámci Poradny pro rodiny s dětmi Sluníčko v Karviné.
Přínose je podpora stabilizace situace v rodině. Jedná se zejména o rodiny, které procházejí rozvodem / rozchodem.

Název projektu: Rozvoj poradny pro rodiny s dětmi Sluníčko

Výše schválené podpory: 170 500 Kč

Realizace: 1.4.2023 – 30.3.2024

Anotace/Cíle projektu: Realizací projektu chceme dosáhnout rozvoje Poradny pro rodiny s dětmi a jejích služeb, a to následujícím způsobem:  

 • Vytvořením efektivního systému evaluace služeb poskytovaných klientům, jeho pilotním ověřením a následně zavedením do běžné praxe. 
 • Zajištěním a vybavením nových, kvalitnějších prostor, lépe odpovídajících počtu klientů a pracovníků, jejich potřebám a charakteru poskytovaných služeb.  
 • Zviditelněním služeb Poradny potenciálním klientům a veřejnosti.

Název projektu: Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko

Výše schválené podpory: 20 000 Kč

Realizace: 1.1.2023 – 31.12.2023

Anotace/Cíle projektu: Náklady sociální služby odborného sociálního poradenství Poradny pro rodiny s dětmi Sluníčko.

Historie projektů