• Projekty
  • Doučování pro děti vyrůstající v NRP

Doučování pro děti vyrůstající v NRP

Zajištění doučování pro děti ve věku 6-18 let vyrůstající v náhradní rodinné péči, a to v prostorách organizace či v domácnosti pěstounů v rozsahu dle potřeb dítěte (1-2 hodiny týdně).

27 700 Kč

listopad 2018 – říjen 2019

Nadace Terezy Maxové