• Projekty
  • Klub pro děti Bublina 2018 – zařízení pro sociálně výchovné činnosti

Klub pro děti Bublina 2018 – zařízení pro sociálně výchovné činnosti

Hlavním cílem je zajistit pro 350 neorganizovaných dětí ve věku od 6 do 15 let během realizace projektu bezpečný a přátelský prostor, ve kterém budou pracovat na svém osobnostním rozvoji, fyzickém i duševním zdraví a smysluplně zde trávit volný čas.

170 000 Kč

leden - prosinec 2018

statutární město Karviná