Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008244

Výše schválené podpory: 2 462 400 Kč

Realizace: srpen 2018 – červenec 2020

Pokračování projektu, jehož cílem je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen/rodičů s malými dětmi.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001782

Výše schválené podpory: 2 684 676 Kč

Realizace: březen 2016 – červen 2018

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen/rodičů s malými dětmi.