Jsme organizace s celkem dlouhou historií a nezastavitelnou chutí dělat nové, zajímavé věci.

Naším dlouhodobým tématem, na které se zaměřujeme, je práce s rodinou a dětmi. Nezáleží na tom, jestli je to rodina vlastní, patchworková nebo náhradní, důležité je, aby se všichni členové cítili v rodině dobře… Tomu odpovídá i poslání naší organizace: posilování hodnot rodiny, rodinných a mezigeneračních vztahů.  

Od roku 2003, kdy naše organizace vznikla, se toho hodně změnilo – z jednoho střediska vyrostla postupem času střediska tři, z pár nadšených dobrovolníků je dnes třikrát tolik zaměstnanců a místo prostor v přízemí v Karviné dnes obýváme také dva byty ve druhém patře a prostory v Třinci. Podívejte se, jak šel čas s naší organizací: 

Střediska naší organizace

Každý děláme trochu jiné věci, ale poslání máme stejné: Posilování hodnot rodiny, rodinných a mezigeneračních vztahů. 

Rodinné centrum

Bezpečné místo pro rodiny s malými dětmi, a to již od roku 2003

MONTESSORI DĚTSKÁ SKUPINA

Zajišťujeme denní péči o děti již od 2 let a umožňujeme jim poznávat svět kolem sebe prostřednictvím Montessori přístupu

poradna pro rodiny s dětmi Centrum podpory rodin

Pomáháme rodičům a dětem, aby rodina byla nejlepším místem pro všechny její členy.

PORADNA PRO RODINY S DĚTMI CENTRUM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

Stromům je nejlépe v lese, dětem v rodině.

Jsme členy