Jsme organizace s celkem dlouhou historií a nezastavitelnou chutí dělat nové, zajímavé věci.

Naším dlouhodobým tématem, na které se zaměřujeme, je práce s rodinou a dětmi. Nezáleží na tom, jestli je to rodina vlastní, patchworková nebo náhradní, důležité je, aby se všichni členové cítili v rodině dobře… Tomu odpovídá i poslání naší organizace: posilování hodnot rodiny, rodinných a mezigeneračních vztahů.  

Od roku 2003, kdy naše organizace vznikla, se toho hodně změnilo – z jednoho střediska vyrostla postupem času střediska čtyři, z pár nadšených dobrovolníků je dnes třikrát tolik zaměstnanců a místo prostor v přízemí dnes obýváme také dva byty ve druhém patře. Podívejte se, jak šel čas s naší organizací: 

Střediska naší organizace

Každý děláme trochu jiné věci, ale všichni podporujeme rodinu. Vyberte si z našich aktivit.

Rodinné centrum

Herna Sluníčko - bezpečné místo i pro ty nejmenší, už od roku 2003.

DĚTSKÁ MONTESSORI SKUPINA​

Zajišťujeme denní péči o děti od 2 let. Prostřednictvím Montessori přístupu rozvíjíme dětský potenciál.

poradna pro rodiny s dětmi Centrum podpory rodin

Pomáháme rodičům a dětem, aby rodina byla nejlepším místem pro všechny její členy.

NZDM BUBLINA​

Pomáháme dětem od 6 do 15 let uspět ve svém životě.