Poradna pro rodiny s dětmi

Mgr. Petra Hamplová

Mgr. Simona Rykalová

Montessori dětská skupina

Monika Grešicová

Nízkoprahové zařízení Bublina

Jiřina Horká, Dis.

Vedení organizace

Mgr. Lenka Kalniková

Členové rady

doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

Mgr. Jana Rodáková

Ing. Lukáš Kalnik