VEDENÍ ORGANIZACE

Mgr. Lenka Kalniková

Ředitelka organizace

Mgr. Petra Hamplová

Zástupkyně ředitelky organizace

MONTESSORI DĚTSKÁ SKUPINA

Kateřina Leskovarová

Vedoucí dětské skupiny

PORADNA PRO RODINY S DĚTMI, CENTRUM PODPORY RODIN

Mgr. Lenka Kalniková

Ředitelka organizace, vedoucí Centra podpory rodin

PORADNA PRO RODINY S DĚTMI, CENTRUM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

Mgr. Petra Hamplová

Zástupkyně ředitelky, vedoucí Centra NRP

Členové rady

Mgr. Jana Rodáková

Předsedkyně správní rady

doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

Členka správní rady

Ing. Lukáš Kalnik

Člen správní rady