Nadační fond Albert

Projekty 2020

Výše schválené podpory: 40 000 Kč

Realizace: 1.7.2020 – 30.6.2021

Posláním NZDM Bublina je usilovat o sociální začlenění dětí a mládeže, kteří mají problém v osobních a rodinných vztazích, či ve škole. Smyslem je motivovat a podporovat je v pozitivní změně způsobu jejich života. Nabízené volnočasové aktivity (Podpora sportu a zdravého životního stylu, Kreativní a manuální tvoření, Den dětí a zábavné prázdniny v Bublině, hraní deskových her a jiné zábavné a preventivní aktivity) umožní dětem navázat kontakt s vrstevníky v bezpečném prostředí a smysluplně.