Historie projektů

2019

Výše schválené podpory: 27 700 Kč

Realizace: listopad 2018 – říjen 2019

Hlavním cílem je pomoc dětem v náhradní rodinné péči při přípravě do školy.

Výše schválené podpory: 30 000 Kč

Realizace: listopad 2019 – říjen 2020

Hlavním cílem je pomoc dětem v náhradní rodinné péči při přípravě do školy.

Výše schválené podpory: 274 165 Kč

Realizace: leden – prosinec 2019

Hlavním cílem projektu je komplexní podpora ohrožených rodina a zajištění práva dítěte poznat své rodiče a být jimi vychováván.

2018

Výše schválené podpory: 15 700 Kč

Realizace: listopad 2017 – říjen 2018

Získaný příspěvek nám umožní uskutečnit doučování pro děti v náhradní rodinné péči a několik společenských akcí zaměřených na podporu náhradní rodiny a posilování její role.

Výše schválené podpory: 27 700 Kč

Realizace: listopad 2018 – říjen 2019

Hlavním cílem je pomoc dětem v náhradní rodinné péči při přípravě do školy.

2017

Výše schválené podpory: 15 700 Kč

Realizace: listopad 2016 – říjen 2017

Projekt „Nejsem v tom sám“ zahrnuje aktivity, které nabídnou pomocnou ruku nejen dětem v NRP (s doučováním a školní přípravou, začleněním se do kolektivu či aktivním naplněním volného času), ale i náhradním rodičům. Cílem je zabránit jejich možnému pocitu vyloučení, a to prostřednictvím akcí pro náhradní rodiny, kde mohou sdílet své příběhy, radosti či starosti, ale především obohacovat se vzájemně o cenné zkušenosti.

Výše schválené podpory: 15 700 Kč

Realizace: listopad 2017 – říjen 2018

Získaný příspěvek nám umožní uskutečnit doučování pro děti v náhradní rodinné péči a několik společenských akcí zaměřených na podporu náhradní rodiny a posilování její role.