Historie projektů  

2018 - 2019

Výše schválené podpory: 100 000 Kč

Realizace: červenec 2018 – červen 2019

Hlavním cílem projektu je zajistit pro děti ve věku 6-15 let bezpečný a přátelský prostor, ve kterém budou pracovat na svém osobnostním rozvoji, fyzickém i duševním zdraví. Plánovanými aktivitami chceme docílit, aby děti trávily svůj volný čas efektivně, pracovaly na svém osobnostním rozvoji i talentu. Byly schopny přijmout odpovědnost sami za sebe a své činy, které budou formulovat jejich budoucí život v dospělosti. Naučit je respektovat přírodu, přirozeně a nenásilně ji využívat.

Výše schválené podpory: 100 000 Kč

Realizace: květen 2018 – duben 2019

Projektem navazujeme na projekt podpořený Nadací OKD v roce 2017 „Když hračky umí mluvit“, ve kterém jsme se věnovali komplexní práci s rodinami v rozvodu/rozchodu.

Výše schválené podpory: 100 000 Kč

Realizace: červenec 2018 – červen 2019

Hlavním cílem projektu je zajistit pro děti ve věku 6-15 let bezpečný a přátelský prostor, ve kterém budou pracovat na svém osobnostním rozvoji, fyzickém i duševním zdraví. Plánovanými aktivitami chceme docílit, aby děti trávily svůj volný čas efektivně, pracovaly na svém osobnostním rozvoji i talentu. Byly schopny přijmout odpovědnost sami za sebe a své činy, které budou formulovat jejich budoucí život v dospělosti. Naučit je respektovat přírodu, přirozeně a nenásilně ji využívat.

2017 - 2018

Výše schválené podpory: 100 000 Kč

Realizace: červenec 2017 – červen 2018

Cílem je nabídka dlouhodobých aktivit s cílem oslovit neorganizované děti, vytvářet pro ně zázemí pro využívání volného času, jejich neformální výchovu a vzdělávání. Jedná se o všestranný rozvoj dětí pomocí volnočasových i řízených aktivit. Děti mohou do klubu přicházet, trávit volný čas aktivním, smysluplným způsobem. 

Výše schválené podpory: 140 000 Kč

Realizace: březen 2017 – únor 2018

Cíle projektu:

– dát dětem bezpečný prostor vyjádřit své pocity, strach, přání

– pomoci dětem projít procesem rozvodu rodičů tak, aby na něj tato událost co nejméně doléhala    

– zajistit cílenou systematickou práci s rodinou s respektováním potřeb a názoru dítěte

– provést rodinu těžkým obdobím, a to pokud možno za co nejkratší dobu prostřednictvím týmové spolupráce, kdy pracovníci budou pracovat paralelně s jednotlivými členy rodiny

– podpořit pracovníky při nových pracovních postupech prostřednictvím supervize