Nadace OKD

Projekty 2021

Výše schválené podpory: 120 000 Kč

Realizace: 1.5.2021 – 30.4.2022

Od roku 2014 pracujeme s rodinami, které procházejí rozvodem/rozchodem. Spory s ním spojené mnohdy přetrvávají i několik let. Rozvod rodičů znamená pro dítě traumatickou událost a to i v případech, kdy se rodiče snaží o rozvod smírný. Často dochází k vleklým sporům a hádkám o dítě. Naším cílem je dál pomáhat rodičům zvládnout rozvod tak, aby se rodinná situace uklidnila a v případě potřeby zajistit terapeutickou podporu pro dítě. Díky kontinuální podpoře projektu zajistíme dalším 20 rodinám komplexní pomoc v rozvodu/rozchodu.

Projekty 2020

Výše schválené podpory: 122 500 Kč

Realizace: 1.5.2020 – 30.4.2021

V naší práci se věnujeme rodinám, které procházejí těžkým obdobím, kdy problémy s rozvodem a rozchodem přetrvávají několik let. Rozvod je rozšířenou, společensky uznanou traumatizací dítěte, kdy často dochází k vleklým sporům a hádkám o dítě. Usilujeme o to, aby se situace uklidnila, došlo k urychlení řešení sporu a dobře to zvládlo i dítě. Právě na děti rodiče při svých sporech zapomínají nebo je používají jako nástroj k potrestání druhého rodiče. V projektu tomu chceme zabránit, podpořit komplexní pomocí 20 rodin a chránit zájmy dítěte.

Výše schválené podpory: 50 000 Kč

Realizace: 1.7.2019 – 30.6.2020

Posláním NZDM Bublina je usilovat o sociální začlenění dětí a mládeže, kteří mají problém v osobních a rodinných vztazích, či ve škole. Smyslem je motivovat a podporovat je v pozitivní změně způsobu jejich života. Nabízené volnočasové aktivity umožní dětem navázat kontakt s vrstevníky v bezpečném prostředí a smysluplně. 
Prostřednictvím podpory, informování a odborné pomoci jim pomůžeme k tomu, aby porozuměli své nepříznivé sociální situaci a znali cesty k jejímu řešení. Očekáváme, že projektem podpoříme minimálně 350 dětí ve věku od 6 do 15 let.

Projekty 2018 - 2019

Výše schválené podpory: 100 000 Kč

Realizace: červenec 2018 – červen 2019

Hlavním cílem projektu je zajistit pro děti ve věku 6-15 let bezpečný a přátelský prostor, ve kterém budou pracovat na svém osobnostním rozvoji, fyzickém i duševním zdraví. Plánovanými aktivitami chceme docílit, aby děti trávily svůj volný čas efektivně, pracovaly na svém osobnostním rozvoji i talentu. Byly schopny přijmout odpovědnost sami za sebe a své činy, které budou formulovat jejich budoucí život v dospělosti. Naučit je respektovat přírodu, přirozeně a nenásilně ji využívat.

Výše schválené podpory: 100 000 Kč

Realizace: květen 2018 – duben 2019

Projektem navazujeme na projekt podpořený Nadací OKD v roce 2017 „Když hračky umí mluvit“, ve kterém jsme se věnovali komplexní práci s rodinami v rozvodu/rozchodu.

Výše schválené podpory: 100 000 Kč

Realizace: červenec 2018 – červen 2019

Hlavním cílem projektu je zajistit pro děti ve věku 6-15 let bezpečný a přátelský prostor, ve kterém budou pracovat na svém osobnostním rozvoji, fyzickém i duševním zdraví. Plánovanými aktivitami chceme docílit, aby děti trávily svůj volný čas efektivně, pracovaly na svém osobnostním rozvoji i talentu. Byly schopny přijmout odpovědnost sami za sebe a své činy, které budou formulovat jejich budoucí život v dospělosti. Naučit je respektovat přírodu, přirozeně a nenásilně ji využívat.

Projekty 2017 - 2018

Výše schválené podpory: 100 000 Kč

Realizace: červenec 2017 – červen 2018

Cílem je nabídka dlouhodobých aktivit s cílem oslovit neorganizované děti, vytvářet pro ně zázemí pro využívání volného času, jejich neformální výchovu a vzdělávání. Jedná se o všestranný rozvoj dětí pomocí volnočasových i řízených aktivit. Děti mohou do klubu přicházet, trávit volný čas aktivním, smysluplným způsobem. 

Výše schválené podpory: 140 000 Kč

Realizace: březen 2017 – únor 2018

Cíle projektu:

– dát dětem bezpečný prostor vyjádřit své pocity, strach, přání

– pomoci dětem projít procesem rozvodu rodičů tak, aby na něj tato událost co nejméně doléhala    

– zajistit cílenou systematickou práci s rodinou s respektováním potřeb a názoru dítěte

– provést rodinu těžkým obdobím, a to pokud možno za co nejkratší dobu prostřednictvím týmové spolupráce, kdy pracovníci budou pracovat paralelně s jednotlivými členy rodiny

– podpořit pracovníky při nových pracovních postupech prostřednictvím supervize