MPSV

Projekty 2021

Výše schválené podpory: 264 386 Kč

Realizace: 1.1.2021 – 31.12.2021

Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko v Karviné zajistí rodinám KOMPLEXNÍ a STABILNÍ podporu zaměřenou na zprostředkování odborných služeb, které jsou na území Karviné ojedinělé.
Vyřešením rodinných konfliktů zkvalitníme rodinné vztahy a předejdeme ohrožení, do kterého by se neřešením problému mohly dostat.

Výše schválené podpory: 220 058 Kč

Realizace: 1.1.2021 – 31.12.2021

Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko v Třinci zajistí rodinám KOMPLEXNÍ a STABILNÍ podporu zaměřenou na zprostředkování odborných služeb, které jsou na území Třince ojedinělé.
Vyřešením rodinných konfliktů zkvalitníme rodinné vztahy a předejdeme ohrožení, do kterého by se neřešením problému mohly dostat. 

Projekty 2020

Výše schválené podpory: 274 705 Kč

Realizace: 1.1.2020 – 31.12.2020

Poradna pro rodinu Sluníčko v Karviné zajistí rodinám KOMPLEXNÍ a DLOUHODOBOU podporu zaměřenou nejen na prevenci, ale i na zprostředkování odborných služeb, které jsou na území Karviné ojedinělé v rámci plánovaných aktivit projektu pomůžeme rodičům, kteří nemají předpoklady k výchově svých dětí, osvojit si rodičovské kompetence; u ostatních rodičů chceme rodičovské kompetence dále posouvat a rozvíjet. Vyřešením rodinných konfliktů zkvalitníme rodinné vztahy a předejdeme ohrožení, do kterého by se neřešením problému mohly dostat.

Výše schválené podpory: 300 522 Kč

Realizace: 1.1.2020 – 31.12.2020

Projekt obsahuje aktivity, které mají podpůrný charakter – aktivity jsou zaměřené na podporu přímé práce s ohroženými rodinami / dětmi a probíhají ve spolupráci s OSPOD. Cílem aktivit je posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově, a napomáhat při předcházení a řešení krizových situací v rodině.

Výše schválené podpory: 132 762 Kč

Realizace: 1.1.2020 – 31.12.2020

Poradna pro rodinu Sluníčko v Třinci zajistí rodinám KOMPLEXNÍ a DLOUHODOBOU podporu zaměřenou nejen na prevenci, ale i na zprostředkování odborných služeb, které jsou na území Karviné ojedinělé v rámci plánovaných aktivit projektu pomůžeme rodičům, kteří nemají předpoklady k výchově svých dětí, osvojit si rodičovské kompetence; u ostatních rodičů chceme rodičovské kompetence dále posouvat a rozvíjet. Vyřešením rodinných konfliktů zkvalitníme rodinné vztahy a předejdeme ohrožení, do kterého by se neřešením problému mohly dostat.

Výše schválené podpory: 1 053 731 Kč

Realizace: 1.8.2020 – 31.1.2022

Cíl: Zajištění fungování Sluníčkové Montessori dětské skupiny

 

Projekty 2019

Výše schválené podpory: 375 925 Kč

Realizace: leden – prosinec 2019

Cílem projektu je ucelená nabídka aktivit, návazných služeb pro ohrožené děti a rodiny, s cílem prevence, zlepšení kompetencí dětí, stabilizace rodinných vztahů po rozvodu/rozchodu, zvýšení rodičovských kompetencí a rozvoj spolupráce s OSPOD s cílem společného řešení situací konkrétních rodin.

Výše schválené podpory: 645 995 Kč

Realizace: leden – prosinec 2019

Hlavním cílem je prevence vzniku problémů v rodině a řešení problémových situací.

Projekty 2018

Výše schválené podpory: 450 500 Kč

Realizace: leden – prosinec 2018

Cílem projektu je ucelená nabídka aktivit, návazných služeb pro ohrožené děti a rodiny, s cílem prevence, zlepšení kompetencí dětí, stabilizace rodinných vztahů po rozvodu/rozchodu, zvýšení rodičovských kompetencí a rozvoj spolupráce s OSPOD s cílem společného řešení situací konkrétních rodin.

Výše schválené podpory: 347 017 Kč

Realizace: leden – prosinec 2018

Cílem projektu je komplexní pomoc rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout v ohrožení, předcházet vzniku tohoto ohrožení nebo dysfunkčnosti/nestabilitě rodin s dětmi.

Projekty 2017

Výše schválené podpory: 404 157 Kč

Realizace: leden – prosinec 2017

Cílem projektu je ucelená nabídka aktivit, návazných služeb pro ohrožené děti a rodiny, s cílem prevence, zlepšení kompetencí dětí, zvýšení rodičovských kompetencí a rozvoj spolupráce s OSPOD.

Výše schválené podpory: 581 949 Kč

Realizace: leden – prosinec 2017

Cílem projektu je pomocí depistáže vyhledat rodiny ohrožené dysfunkcí a prostřednictvím aktivit projektu zlepšit kvalitu života členů rodiny.  Konkrétně se jedná o:

1) PŘEDCHÁZENÍ PROBLÉMŮ V RODINĚ

2) ŘEŠNÍ PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ