Historie projektů

2019

Výše schválené podpory: 375 925 Kč

Realizace: leden – prosinec 2019

Cílem projektu je ucelená nabídka aktivit, návazných služeb pro ohrožené děti a rodiny, s cílem prevence, zlepšení kompetencí dětí, stabilizace rodinných vztahů po rozvodu/rozchodu, zvýšení rodičovských kompetencí a rozvoj spolupráce s OSPOD s cílem společného řešení situací konkrétních rodin.

Výše schválené podpory: 645 995 Kč

Realizace: leden – prosinec 2019

Hlavním cílem je prevence vzniku problémů v rodině a řešení problémových situací.

2018

Výše schválené podpory: 450 500 Kč

Realizace: leden – prosinec 2018

Cílem projektu je ucelená nabídka aktivit, návazných služeb pro ohrožené děti a rodiny, s cílem prevence, zlepšení kompetencí dětí, stabilizace rodinných vztahů po rozvodu/rozchodu, zvýšení rodičovských kompetencí a rozvoj spolupráce s OSPOD s cílem společného řešení situací konkrétních rodin.

Výše schválené podpory: 347 017 Kč

Realizace: leden – prosinec 2018

Cílem projektu je komplexní pomoc rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout v ohrožení, předcházet vzniku tohoto ohrožení nebo dysfunkčnosti/nestabilitě rodin s dětmi.

2017

Výše schválené podpory: 404 157 Kč

Realizace: leden – prosinec 2017

Cílem projektu je ucelená nabídka aktivit, návazných služeb pro ohrožené děti a rodiny, s cílem prevence, zlepšení kompetencí dětí, zvýšení rodičovských kompetencí a rozvoj spolupráce s OSPOD.

Výše schválené podpory: 581 949 Kč

Realizace: leden – prosinec 2017

Cílem projektu je pomocí depistáže vyhledat rodiny ohrožené dysfunkcí a prostřednictvím aktivit projektu zlepšit kvalitu života členů rodiny. Konkrétně se jedná o:

1) PŘEDCHÁZENÍ PROBLÉMŮ V RODINĚ

2) ŘEŠNÍ PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ