2019

Výše schválené podpory: 982 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2019 

Zajištění financování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

Výše schválené podpory: 78 100 Kč

Realizace: leden – prosinec 2019

Hlavním cílem je šíření informovanosti o náhradní rodinné péči, poradenství zájemcům a rozšíření jejich řad prostřednictvím propagace a poskytnuté podpory.

Výše schválené podpory: 100 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2019

Hlavním cílem projektu je poskytnout rodinám v rozvodu/rozchodu odborné poradenství, které pomůže vyřešit krizovou situaci a sníží dopad stresu a traumatizace na dítě.

Výše schválené podpory: 100 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2019

Hlavním cílem projektu je poskytnout rodinám v rozvodu/rozchodu odborné poradenství, které pomůže vyřešit krizovou situaci a sníží dopad stresu a traumatizace na dítě.

Výše schválené podpory: 50 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2019

Hlavními cíli projektu je naučit rodiče správně reagovat na potřeby dětí v různých fázích vývoje, správně ho stimulovat a zabezpečit jeho zdravý psychomotorický vývoj, posílit rodičovské kompetence a roli rodiče a upevnit vzájemné rodinné a partnerské vztahy.

2018

Výše schválené podpory: 100 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2018

Hlavním cílem projektu je zajištění provozu Klubu Bublina a nabídka dlouhodobých aktivit pro neorganizované děti ve věku od 6 do 15 let během celého roku 2018. Vytvářet pro ně zázemí pro využívání volného času, jejich neformální výchovu a vzdělávání. Jedná se o všestranný rozvoj dětí pomocí volnočasových i řízených aktivit.

Výše schválené podpory: 100 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2018

Účelem projektu je vytvářet prostor pro smysluplné trávení volného času dětí venku.

2017

Výše schválené podpory: 100 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2017

Cílem je nabídka dlouhodobých a pravidelných aktivit, s cílem oslovit neorganizované děti v dané lokalitě, vytvářet pro ně zázemí pro využívání volného času, jejich neformální výchovu a vzdělávání a dále díky vztahům, které navazují s pracovníky klubu, pomoci při positivní socializaci (pracovník vystupuje v roli „velkého kamaráda“).  Jedná se o všestranný rozvoj dětí pomocí volnočasových aktivit. Děti mohou do klubu kdykoliv přicházet, trávit volný čas aktivním, smysluplným způsobem.

Výše schválené podpory: 200 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2017

Cílem je posílení rodinných vazeb, obnovení funkcí rodiny a posílení rodičovských kompetencí. Zajistíme kvalitní zajištění poradenských služeb pro rodiny v obtížné životní situaci a zároveň zavedeme do praxe nové formy práce rodin s dětmi prostřednictvím metody SandPlay.

Výše schválené podpory: 100 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2017

Cílem je pomoc a podpora v nepříznivé situaci rodin s dětmi a přispívání k sociálnímu začleňování rodin. Usilujeme, aby děti a dospívající mládež byla způsobilejší ke zdravému životu a získala schopnosti k zdravému a odpovědnému rozhodování.