Moravskoslezský kraj

Projekty 2021

Výše schválené podpory: 441 000 Kč

Realizace: 1.1.2021 – 31.12.2021

Cíle projektu (sociální služby):
• Rodiče mají náhled na současnou situaci v jejich rodině, orientují se v ní, jsou informováni o
možnostech řešení
• Rodiče se dokáží domluvit na základních záležitostech týkajících se dítěte
• Rodiče mají fungující vztahy s dítětem i po rozvodu/rozchodu
• Rodiče jsou vnímaví k potřebám svých dětí a umí je přiměřeně naplňovat
• Dítě má dostatečnou podporu k porozumění a zvládnutí obtížné rodinné situace
• Rodiče mají dostatečné informace k pochopení své rodičovské role, rodičovských práv a povinností

Výše schválené podpory: 746 000 Kč

Realizace: 1.1.2021 – 31.12.2021

Cíle projektu (sociální služby):
• Rodiče mají náhled na současnou situaci v jejich rodině, orientují se v ní, jsou informováni o
možnostech řešení
• Rodiče se dokáží domluvit na základních záležitostech týkajících se dítěte
• Rodiče mají fungující vztahy s dítětem i po rozvodu/rozchodu
• Rodiče jsou vnímaví k potřebám svých dětí a umí je přiměřeně naplňovat
• Dítě má dostatečnou podporu k porozumění a zvládnutí obtížné rodinné situace
• Rodiče mají dostatečné informace k pochopení své rodičovské role, rodičovských práv a povinností

Výše schválené podpory: 200 000 Kč

Realizace: 1.1.2021 – 31.12.2021

Projekt má zajistit kontinuální poskytování služby asistovaného kontaktu/předávání, které naše organizace zajišťuje od roku 2014. Kontinuální poskytování služby je možné právě díky podpory MSK. Za tuto dobu jsme pracovali s 308 rodinami, služby Asistovaného kontaktu / předávání využilo 81 rodin. Spolupráce s rodinou je vždy navázána ve spolupráci s OSPOD, který službu doporučuje, jako akutní řešení rodičovského sporu. Služby jsou návazné k odbornému sociálnímu poradenství a jsou poskytovány v Karviné a Třinci.

Výše schválené podpory: 79 100 Kč

Realizace: 1.1.2021 – 31.12.2021

Projekt reaguje na poptávku OSPOD Třinec, kde byla v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb (2018 – 2022) definována potřeba zajištění dostupné psychologické, terapeutické a etopedické péče pro rodiny s dětmi v náročných životních situacích.

Projekty 2020

Výše schválené podpory: 150 000 Kč

Realizace: 1.1.2020 – 31.12.2020

Projektem chceme zajistit ochranu práva dítěte na kontakt s rodiči v případě rozvodu a sporu: zajištění služby asistovaného předávání a asistovaných kontaktů, tak aby měl rodič možnost, kterému je druhým rodičem bráněno v kontaktu s dítětem, tento kontakt mít. Kontakt s oběma rodiči chápeme jako základní potřebu dítě související s jeho zdravým duševním vývojem. Pomůžeme nastavit v rodinách a rodinných vztazích stabilitu, tak aby bylo zajištěno zdravé výchovné prostředí pro děti.

Výše schválené podpory: 982 000 Kč

Realizace: 1.1.2020 – 31.12.2020

Klub Bublina fungoval od roku 2008 jako volnočasové zařízení pro neorganizované děti a mládež od 6 do 15 let, byl celoročně přístupný v pracovních dnech (klub fungoval na základě pověření SPOD).
Ročně klub navštěvovalo na 350 dětí. Od ledna 2019 je klub registrován jako sociálních služba – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, a je zaměřený na stejnou cílovou skupinu.
V roce 2020 bychom rádi pokračovali v našem poslání a službu nejen udržovali, ale také rozvíjeli.

Výše schválené podpory: 173 800 Kč

Realizace: 1.1.2020 – 31.12.2020

Projektem zajistíme nejen základní nutné fungování služby (nevyhovující nebo chybějící základní prostředky pro práci), ale budeme moci rozšířit službu o další aktivity a zlepšíme podmínky pro práci s cílovou skupinou.

Výše schválené podpory: 200 000 Kč

Realizace: 1.1.2020 – 31.12.2020

Projektem chceme zajistit ochranu práva dítěte na kontakt s rodiči v případě rozvodu a sporu: zajištění služby asistovaného předávání a asistovaných kontaktů, tak aby měl rodič možnost, kterému je druhým rodičem bráněno v kontaktu s dítětem, tento kontakt mít. Kontakt s oběma rodiči chápeme jako základní potřebu dítě související s jeho zdravým duševním vývojem. Pomůžeme nastavit v rodinách a rodinných vztazích stabilitu, tak aby bylo zajištěno zdravé výchovné prostředí pro děti.

Výše schválené podpory: 197 000 Kč

Realizace: 1.1.2020 – 31.12.2020

Aktivity Poradny pro rodiny s dětmi Sluníčko se zaměřují na komplexní psycho-sociální podporu rodin
procházející rozvodem, rozchodem, případně řeší podporu v oblasti rodičovských kompetencí.
Hlavní aktivity poradny:
– Podpora dětí při rozpadu rodiny vycházející z Cochemské praxe, práce s dětmi, terapeutická pomoc
– Podpora rodičů (např. poradenství, tvorba rodičovského plánu, podpora rodičovské role)

Projekty 2019

Výše schválené podpory: 982 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2019 

Zajištění financování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

Výše schválené podpory: 78 100 Kč

Realizace: leden – prosinec 2019

Hlavním cílem je šíření informovanosti o náhradní rodinné péči, poradenství zájemcům a rozšíření jejich řad prostřednictvím propagace a poskytnuté podpory.

Výše schválené podpory: 100 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2019

Hlavním cílem projektu je poskytnout rodinám v rozvodu/rozchodu odborné poradenství, které pomůže vyřešit krizovou situaci a sníží dopad stresu a traumatizace na dítě.

Výše schválené podpory: 100 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2019

Hlavním cílem projektu je poskytnout rodinám v rozvodu/rozchodu odborné poradenství, které pomůže vyřešit krizovou situaci a sníží dopad stresu a traumatizace na dítě.

Výše schválené podpory: 50 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2019

Hlavními cíli projektu je naučit rodiče správně reagovat na potřeby dětí v různých fázích vývoje, správně ho stimulovat a zabezpečit jeho zdravý psychomotorický vývoj, posílit rodičovské kompetence a roli rodiče a upevnit vzájemné rodinné a partnerské vztahy.

Projekty 2018

Výše schválené podpory: 100 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2018

Hlavním cílem projektu je zajištění provozu Klubu Bublina a nabídka dlouhodobých aktivit pro neorganizované děti ve věku od 6 do 15 let během celého roku 2018. Vytvářet pro ně zázemí pro využívání volného času, jejich neformální výchovu a vzdělávání. Jedná se o všestranný rozvoj dětí pomocí volnočasových i řízených aktivit.

Výše schválené podpory: 100 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2018

Účelem projektu je vytvářet prostor pro smysluplné trávení volného času dětí venku.

Projekty 2017

Výše schválené podpory: 100 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2017

Cílem je nabídka dlouhodobých a pravidelných aktivit, s cílem oslovit neorganizované děti v dané lokalitě, vytvářet pro ně zázemí pro využívání volného času, jejich neformální výchovu a vzdělávání a dále díky vztahům, které navazují s pracovníky klubu, pomoci při positivní socializaci (pracovník vystupuje v roli „velkého kamaráda“).  Jedná se o všestranný rozvoj dětí pomocí volnočasových aktivit. Děti mohou do klubu kdykoliv přicházet, trávit volný čas aktivním, smysluplným způsobem.

Výše schválené podpory: 200 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2017

Cílem je posílení rodinných vazeb, obnovení funkcí rodiny a posílení rodičovských kompetencí. Zajistíme kvalitní zajištění poradenských služeb pro rodiny v obtížné životní situaci a zároveň zavedeme do praxe nové formy práce rodin s dětmi prostřednictvím metody SandPlay.

Výše schválené podpory: 100 000 Kč

Realizace: leden – prosinec 2017

Cílem je pomoc a podpora v nepříznivé situaci rodin s dětmi a přispívání k sociálnímu začleňování rodin. Usilujeme, aby děti a dospívající mládež byla způsobilejší ke zdravému životu a získala schopnosti k zdravému a odpovědnému rozhodování.